Lazdynų baseino renovacija

Interjero 3D vizualizacija

Pirmo ir antro aukštų planai

Gen. planas, esamas pastatas bei jo renovacija iš paukščio skrydžio

Description

Dabartinis Lazdynų baseinas yra monumentalus, stambaus mastelio kompozicijos, gana rūsčių linijų, masyvus. Aplink esantys pastatai, poliklinika, bažnyčia, yra daug lengvesni ir smulkesnio mastelio. Baseinas taip ganėtinai iškrenta iš konteksto. Kad ir kaip būtų, pastato charakteris ir jo autentiškumas yra svarbus, horizontallių ir vertikalių ritmas norisi būti išlaikytas, taip pat norisi išsaugoti paties pastato identitetą, atpažįstamumą. Kaip charakteringiausia ir vertingiausia dalis buvo pasirinkta klostuotų sienų dalis su didelių langų šiauriniu fasadu. Tuo tarpu pietinis, gatvės pusės fasadas išgyvena daug pokyčių. Pastato koncepcija bei keliami tikslai aiškūs: siekiama išlaikyti identitetą, bet palengvinti, susmulkinti mastelį išlaikant aiškius tūrius, prisiderinti prie aplinkinių pastatų, keičiant perimetrą ir fasadus. Rytinėje pusėje projektuojamas L formos priestatas. Jis siauras ir neaukštas, taip neapsunkinant tūrio formuojamas perimetras. Visas priekinis fasadas išskaidomas smulkesniais tūriais, kurių dauguma stikliniais fasadais, taip sunkias sienas paverčiant permatomu ir lengvu tūriu žaismu. Statiškas formas keičia dinamiškos.